29.11.2019 18.00
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Euran apteekille tunnus­tus­pal­kinto

image

Eura | Euran apteekille on myönnetty Vuoden 2019 lääkitysteko tunnus­tus­pal­kinto.

Eu­ran ap­tee­kis­sa käyt­töö­no­te­tut uu­det toi­min­ta­ta­vat it­se­hoi­to­a­si­ak­kaan lää­ke­neu­von­nas­sa sekä hen­ki­lö­kun­nan in­nos­tus asi­ak­kaan pal­ve­luun oli­vat pe­rus­tei­na 3 000 eu­ron ar­voi­sel­le pal­kin­nol­le, joka ap­tee­kil­le myön­net­tiin Far­ma­si­an päi­vil­lä per­jan­tai-il­ta­na. Li­sää asi­as­ta Ala­sa­ta­kun­nas­sa 3.12.