22.11.2021 12.30
Uutiset
 

Euran demarit nimesi aluevaa­lieh­dok­kaita – myös Sanna Nurminen ehdolle

Eu­ra | Eu­ran So­si­a­li­de­mok­raa­tit ry ni­me­si syys­ko­kouk­ses­saan alu­e­vaa­lei­hin eh­dok­kaik­si Har­ri Leh­to­sen, Maa­ret Vai­ni­on ja San­na Nur­mi­sen. Eh­do­kas­lis­taa tul­laan mah­dol­li­ses­ti vie­lä myö­hem­min täy­den­tä­mään.