1.9.2019 7.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Euran työvuodet ovat olleet Jukka Kemppaiselle antoisaa aikaa

Kirkkoherra Jukka Kemppainen on innokas koiraharrastaja ja kiertää ulkomaita myöten näyttelyissä airedalinterrieriensä Acken ja Pison kanssa.

Kirkkoherra Jukka Kemppainen on innokas koiraharrastaja ja kiertää ulkomaita myöten näyttelyissä airedalinterrieriensä Acken ja Pison kanssa.

Liisa Nykänen

image

Eura | Kirkkoherra Jukka Kemppainen jäi syyskuun alussa vakinaisesta virastaan eläkkeelle, mutta jatkaa Euran vt. kirkkoherrana vuoden loppuun, kunnes hänen
seuraajansa voi aloittaa.

Juk­ka Kemp­pai­sel­la on kirk­ko­her­ra­ko­ke­mus­ta vii­des­tä seu­ra­kun­nas­ta, ja Eu­ran pi­sin­tä ja haas­ta­vin­ta työ­jak­so­aan hän luon­neh­tii rik­kaak­si ajak­si. Se on an­ta­nut ys­tä­viä ja työn kaut­ta pal­jon ko­ke­mus­ta.

Voit lu­kea li­sää kirk­ko­her­ra Kemp­pai­sen miet­tei­tä tiis­tain 3.9.Ala­sa­ta­kun­nas­ta.