24.9.2021 8.00
Uutiset
 
Joni Tuominen

Euran ympäristöohjelma etenee

Euralaislähtöinen Satu Palokangas valmistelee opinnäytetyönään Euran kunnan ympäristöohjelmaa. Hänen toiveissaan on, että kuntalaiset toisivat mielipiteensä esille heti ensi tiistain keskustelutilaisuudesta lähtien.

Euralaislähtöinen Satu Palokangas valmistelee opinnäytetyönään Euran kunnan ympäristöohjelmaa. Hänen toiveissaan on, että kuntalaiset toisivat mielipiteensä esille heti ensi tiistain keskustelutilaisuudesta lähtien.

Joni Tuominen

image

Eu­ra | Eu­ran kun­nal­le on teh­ty tou­ko­kuus­ta läh­tien omaa ym­pä­ris­tö-oh­jel­maa, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on muun mu­as­sa hil­li­tä il­mas­ton­muu­tos­ta. Kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Kim­mo Haa­pa­nen ker­too aja­tuk­sen kun­nan ym­pä­ris­tö­oh­jel­mas­ta läh­te­neen va­sem­mis­to­lii­ton hel­mi­kuus­sa 2021 te­ke­mäs­tä val­tuus­to­a­loit­tees­ta. Hän toi­voo, et­tä val­mis­teil­la ole­vas­ta oh­jel­mas­ta tu­li­si mah­dol­li­sim­man konk­reet­ti­nen ja oi­ke­as­ti to­teut­ta­mis­kel­poi­nen.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA