3.12.2020 18.04
Uutiset
 

Henkilöauto ja rekka kolaroivat Kiukaisissa – loukkaan­tu­mi­silta vältyttiin

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Eura, Kiukainen | Henkilöauto ja rekka-auto törmäsivät toisiinsa torstaina alkuillasta Kantatiellä 43.

Ko­la­ri ta­pah­tui Eu­ra­kos­ken­tien liit­ty­män koh­dil­la. Mo­lem­mis­sa ajo­neu­vois­sa oli on­net­to­muus­het­kel­lä vain kul­jet­ta­jat. En­si­tie­to­jen mu­kaan louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin ja ajo­neu­vot sel­vi­si­vät vä­hin vau­ri­oin.

Pai­kal­la on en­si­hoi­don, pe­las­tuk­sen ja po­lii­sin yk­si­köi­tä. On­net­to­muu­des­ta on ti­la­päis­tä hait­taa lii­ken­teel­le.

Po­lii­si tut­kii on­net­to­muu­teen joh­ta­nei­ta syi­tä. Hä­ly­tys pai­kal­le tuli kel­lo 17.46.