23.5.2020 17.53
Uutiset
 

Hinnerjoella paloi maastoa – "Avotulen teko on nyt ehdottomasti kielletty"

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Eura,Hinnerjoki | Hinnerjoen Vilimussuontien laidalla syttyi lauantaina viiden maissa iltapäivällä maastopalo. Hälytys paikalle tuli kello 17.03.

Tuli eh­ti le­vi­tä noin sa­dan ne­li­ö­met­rin alu­eel­le ojan­pien­ta­reel­la ja pel­lon­reu­nas­sa, en­nen kuin pa­lo­kun­ta sai sam­mu­tet­tua maas­to­pa­lon. Pa­lo­a­lu­een reu­nas­sa ei ol­lut ra­ken­nuk­sia, joi­hin palo oli­si voi­nut le­vi­tä.

– Joku oli var­maan­kin ohi­kul­kies­saan heit­tä­nyt tu­pa­kan­tum­pin maa­han. Nyt kun on na­vak­ka tuu­li, niin tuli le­vi­ää no­pe­as­ti, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Timo leh­to­nen ker­too.

Sa­ta­kun­taan an­net­tiin lau­an­tai­aa­mu­na met­sä­pa­lo­va­roi­tus. Leh­to­nen ke­hot­taa­kin nyt eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen tu­len kans­sa.

– Nyt kun on vie­lä na­vak­ka tuu­li, pi­tää ol­la va­ro­vai­nen. Avo­tu­len teko on nyt eh­dot­to­mas­ti kiel­let­ty.