8.10.2021 5.51
Uutiset
 
Esa Viippola

Hoitokalastus lähti Köyliönjärvellä komeasti liikkeelle kahden tonnin saaliilla, sitten tuli hiljaista

Köyliönjärven tämän syksyn kolmesta hoitokalastuskerrasta vain yksi on onnistunut hyvin. Köyliönjärven suojeluyhdistyksen Tapio Putko (vas.) ja Jarkko Alho arvioivat, että isoja saaliita on vielä tulossa vesien jäähtyessä.

Köyliönjärven tämän syksyn kolmesta hoitokalastuskerrasta vain yksi on onnistunut hyvin. Köyliönjärven suojeluyhdistyksen Tapio Putko (vas.) ja Jarkko Alho arvioivat, että isoja saaliita on vielä tulossa vesien jäähtyessä.

Esa Viippola

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Köy­li­ön­jär­ven suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen Ta­pio Put­ko ker­too, et­tä jär­vel­lä on käy­ty nyt kol­mes­ti ja päin­vas­tai­sin tu­lok­sin: en­sim­mäi­sel­lä ve­dol­la saa­tiin var­sin mu­ka­va kah­den ton­nin saa­lis, mut­ta seu­raa­val­la jää­tiin muu­ta­maan sa­taan ki­loon. Kol­man­nen ker­ran käy­tiin ei­len kes­ki­viik­ko­na, mut­ta kai­ku näyt­ti ka­lo­ja vain vä­hän ja saa­lis­ta tuli noin 300 ki­loa.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA