30.11.2020 15.04
Uutiset
 

Hytillinen mönkijä katolleen Köyliössä

image

Säkylä, Köyliö | Kaksi henkilöä toimitettiin sairaalaan.

Hy­til­li­nen mön­ki­jä pyö­räh­ti ka­tol­leen ajo­ra­dal­le Köy­li­ön­tiel­lä, Huh­din­ky­län lä­his­töl­lä Köy­li­ös­sä.

Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen on­net­to­muu­des­ta il­ta­päi­väl­lä hie­man kel­lo yh­den jäl­keen.

Ajo­neu­vos­sa oli kul­jet­ta­jan li­säk­si kak­si mat­kus­ta­jaa. Kak­si hen­ki­löä toi­mi­tet­tiin sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si.