3.5.2021 18.50
Uutiset
 

Joutsenen kohtalokas onnettomuus katkaisi sähköt

image

Eu­ra, Man­ni­la | Pe­las­tus­lai­tos sai hie­man en­nen il­ta­kuut­ta hä­ly­tyk­sen maas­to­pa­los­ta Ak­ko­lan­mä­en­tien var­res­sa Eu­ran Man­ni­las­sa. Ti­lan­ne osoit­tau­tui säh­kö­lin­jaa päin len­tä­neek­si jout­sek­si, joka oli kat­kais­sut koko säh­kö­lin­jan. Jout­sen ei sel­viy­ty­nyt.

Pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti, et­tei ti­lan­tees­ta ai­heu­tu­nut­kaan maas­to­pa­loa, ja jät­ti lin­jan kor­jaa­mi­sen säh­köyh­ti­ön teh­tä­väk­si. Alu­eel­la oli tun­ti hä­ly­tyk­sen jäl­keen noin 300 säh­kö­tön­tä asi­a­kas­ta.