22.11.2019 12.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Juhlakahveilla noin 400 kävijää

image

Eura, Säkylä | Alasatakunta-lehden 70-vuotis­juh­la­kah­veilla kävi torstaina noin 400 lehden ystävää.

Tors­tai tun­tui ole­van kai­kin puo­lin hyvä päi­vä kut­sua vä­keä kah­vit­te­le­maan leh­den­te­ki­jöi­den kans­sa. Sä­ky­läs­sä oli to­ri­päi­vä, ja mo­net noin 150 Sä­ky­län kont­to­ris­sa kah­vil­la käy­neet ker­toi­vat­kin to­ri­kuu­lu­mi­sia. Eu­ras­sa Ala­sa­ta­kun­nan kont­to­ris­sa kävi il­ta­päi­vän ai­ka­na noin 250 hen­keä juo­mas­sa täy­te­kak­ku­kah­vit ja tu­tus­tu­mas­sa sa­mal­la leh­den te­koon.