18.5.2019 7.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Kalat syöntipäällä lasten onkipäivänä

Koululaiset saivat käydä yksitellen kokeilemassa uistimen heittoa Eurajoen laiturilla. Monelta se sujui mallikkaasti.

Koululaiset saivat käydä yksitellen kokeilemassa uistimen heittoa Eurajoen laiturilla. Monelta se sujui mallikkaasti.

Liisa Nykänen

image

Eura, Kiukainen | Mäkelän uimarannan ympäristössä Eurajoen rannoilla näkyi keskittyneitä, odottavia ilmeitä, kun Kiukaisten koulun 2–4-luokkalaiset opettelivat onginnan saloja ja kokeilivat kalaonneaan valta­kun­nal­lisena kalastuspäivänä.

Ta­pah­tu­man jär­jes­ti­vät Joki-oh­jel­ma ja Eu­ra­jo­en ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys seu­dun ka­las­tus­seu­ro­jen kans­sa.

– Ka­las­tus on haus­ka, rau­hal­li­nen har­ras­tus. Oli­si mu­ka­vaa, jos van­hem­mat, iso­van­hem­mat tai muut ai­kui­set ot­tai­si­vat lap­sia mu­kaan­sa ka­la­reis­suil­le ja opet­tai­si­vat hei­tä on­ki­maan, nuo­rem­pi asi­an­tun­ti­ja Lau­ri Ant­ti­la Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tis­ta sa­noi. Li­sää las­ten on­ki­päi­väs­tä ja saa­liis­ta voit lu­kea Ala­sa­ta­kun­nas­ta 21.5.