17.7.2019 7.00
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Kesällä juodaan kevyempiä

Palvelupäällikkö Kerttukaisa Salo esittelee Euran Alkon kesäisiä suosikkijuomia ja uutta Välivettä, joka on hauska piristys pöydän juomatarjoilussa.

Palvelupäällikkö Kerttukaisa Salo esittelee Euran Alkon kesäisiä suosikkijuomia ja uutta Välivettä, joka on hauska piristys pöydän juomatarjoilussa.

Liisa Nykänen

image

Eura, Säkylä – Kesä on selvästi kevyempien juomien roseen ja muiden viinien aikaa, sanoo Euran, Säkylän, Huittisten ja Sastamalan Alkojen palvelupäällikkö Kerttukaisa Salo.

Moni ha­lu­aa aloit­taa lo­man­sa nos­ta­mal­la la­sin kuo­hu­vii­niä, ja sitä os­te­taan ke­säl­lä muu­ten­kin. Kuo­hu­vii­nit ovat Kert­tu­kai­sa Sa­lon mu­kaan "ar­ki­päi­väis­ty­neet". Nii­tä os­te­taan pal­jon, oli myy­mä­län koko mikä ta­han­sa.

Vaik­ka ke­säl­lä juo­daan­kin ke­vyi­tä juo­mia, Sa­ta­kun­ta on sel­väs­ti vä­ke­vien juo­mien maa­kun­ta. Voit lu­kea li­sää ai­hees­ta Ala­sa­ta­kun­nan tiis­tain 16.7. nu­me­ros­ta.