25.6.2021 9.44
Uutiset
 
Lenni Lehtonen

Kiukaisten Wanhan Apteekin puutarha tarjoaa matkan menneisyyden maille

Wanhan Apteekin puutarhassa akileijaa tavataan valkoisena ja violettina.

Wanhan Apteekin puutarhassa akileijaa tavataan valkoisena ja violettina.

Lenni Lehtonen

image

Kiu­kais­ten Wan­han Ap­tee­kin puu­tar­ha on hen­git­tä­nyt pi­tä­jän il­maa jo liki vuo­si­sa­dan ajan. 1980-lu­vun alus­sa pu­re­tun ap­teek­ki­ra­ken­nuk­sen ton­til­la, joka ny­ky­ään on pai­kal­li­sen yrit­tä­jän omis­tuk­ses­sa, si­jait­see Wan­han Ap­tee­kin puu­tar­ha. Ap­tee­kin toi­min­nan al­ku­a­joil­ta as­ti nii­tyn kas­vit ovat ku­kois­ta­neet mitä mo­ni­muo­toi­sim­mil­la vä­reil­lä ja tuok­suil­la. Osaa on käy­tet­ty eri­lai­sis­sa ap­teek­ka­rei­den roh­dois­sa­kin. Ny­ky­ään kas­vit muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den, joka edel­leen pa­ran­taa vie­rai­li­joi­den miel­tä luon­to­koh­tee­na – il­man roh­to­ja. Kiu­kais­lai­nen Sep­po Var­jo­nen on seu­ran­nut puu­tar­han veh­rei­tä ke­siä vuo­sien var­rel­la.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA