23.9.2021 14.21
Uutiset
 

Koko maassa 474 uutta koronatartuntaa – niistä yksi Eurassa, yksi Säkylässä

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Tors­tai­na ti­las­toi­tiin Py­hä­jär­vi­seu­dul­le kak­si uut­ta var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, toi­nen Eu­raan ja toi­nen Sä­ky­lään. Koko Suo­mes­sa uu­sia tar­tun­to­ja ra­por­toi­tin 474, muu­ta­ma vä­hem­män kuin kes­ki­viik­ko­na.

Uu­det ta­pauk­set nos­ta­vat Eu­ran tar­tun­ta­lu­vun epi­de­mi­an alus­ta lu­kien 175:een ja Sä­ky­län 60:een.

Sa­ta­kun­nas­sa on vii­mek­si ku­lu­neen kah­den vii­kon ai­ka­na to­det­tu 263 tar­tun­taa. Sitä edel­tä­vän kak­si­viik­kois­jak­son luku oli 76.