4.4.2021 12.06
Uutiset
 

Koronaluku nousi taas Säkylässä

image

Eura, Säkylä | THL:n koronakartalle on tänään kirjautunut yksi uusi tartunta Säkylään.

Eu­ran ko­ro­na­lu­ku on sama kuin ei­len­kin, 64. Sä­ky­läs­sä tar­tun­to­ja on nyt koko pan­de­mi­an ajal­ta yh­teen­sä 29.

Sä­ky­län so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Tai­na Ju­vo­nen ker­too, et­tä ta­paus on yk­sit­täi­nen, ei­kä sii­hen lii­ty mer­kit­tä­viä al­tis­tu­mi­sia, vaan jäl­ji­tys­työ on täs­sä ta­pauk­ses­sa su­ju­nut hel­pos­ti.