21.7.2021 10.57
Uutiset
 
Lenni Lehtonen

Kuluvan kesän osalta lähiseuduilla on säästytty suuremmilta maastopaloilta

Köyliön VPK:n kalustoa ja miehistöä oli viikonloppuna mukana hakeauman sammutuksessa. Sammutusauton ratissa Kari Simula.

Köyliön VPK:n kalustoa ja miehistöä oli viikonloppuna mukana hakeauman sammutuksessa. Sammutusauton ratissa Kari Simula.

Lenni Lehtonen

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Py­hä­jär­vi­seu­tu on vii­me vuo­si­na sääs­ty­nyt suu­rem­mil­ta maa- ja met­sä­pa­loil­ta. On­ni on ol­lut tä­nä­kin ke­sä­nä pa­lo­kun­tien puo­lel­la, sil­lä hel­le­ke­sä ei tois­tai­sek­si ole polt­ta­nut mai­ta ei­kä man­tu­ja. Köy­li­ön VPK:ssa pa­lo­kun­nan pääl­li­kön teh­tä­viä hoi­ta­va Kari Si­mu­la ar­ve­lee syyn ole­van Py­hä­jär­vi­seu­dun tii­viis­sä pa­lo­a­se­ma­ver­kos­sa ja pai­kal­lis­ten yh­dis­tys­ten val­veu­tu­nei­suu­des­sa; mitä kuu­luu sil­loin teh­dä, kun te­kee maas­tos­sa sa­vu­ha­vain­non?

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA