12.10.2020 16.44
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Kuorma-auto törmäsi henkilöautoon Eurassa

Kolaripaikalla Kantatie 34:n ja Savikontien risteyksessä oli kello 16 aikaan vilkas liikenne, joka onnistuttiin ohjaamaan toista kaistaa pitkin kolariauton ohi.

Kolaripaikalla Kantatie 34:n ja Savikontien risteyksessä oli kello 16 aikaan vilkas liikenne, joka onnistuttiin ohjaamaan toista kaistaa pitkin kolariauton ohi.

Liisa Nykänen

image

Eura | Henkilöautoa kuljettanut mies loukkaantui, ja hänet vietiin sairaalaan Eurassa kello 16 sattuneen kolarin seurauksena.

Lii­ken­ne­on­net­to­muus sat­tui maa­nan­tai­na Eu­ras­sa kel­lo 16 Kan­ta­tiel­lä 43 Sa­vi­kon­tien ris­teyk­ses­sä lä­hel­lä kou­lu­kes­kus­ta. Kuor­ma-au­to oli tu­los­sa Lai­ti­lan suun­nas­ta ja kään­tyi va­sem­mal­le Sa­vi­kon­tiel­le tör­mä­ten suo­raan sitä vas­taan aja­nee­seen hen­ki­lö­au­toon.

Yh­teen­tör­mäyk­ses­sä louk­kaan­tu­nut hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja vie­tiin sai­raa­laan. Hä­nen au­ton­sa etuo­sa ryt­tään­tyi ko­la­ris­sa pa­hoin. Kuor­ma-au­toon tuli kol­hu­ja vain sen keu­laan, ei­kä sen kul­jet­ta­ja louk­kaan­tu­nut.

Po­lii­sit ja pe­las­tus­lai­tos oli­vat pai­kal­la no­pe­as­ti ja sai­vat vilk­kaan lii­ken­teen oh­jat­tua ko­la­ri­pai­kan ohi tois­ta kais­taa pit­kin.