7.10.2019 15.10
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Kympin lenkki kutsuu patikoijaa – muttei ilman karttaa

Pururadan vanhalle kymmenen kilometrin lisälenkille lähtijän kannattaa varautua tällaiseen näkyyn: vasen haara vie lähtöpolulle tai uusintakierrokselle, oikea kohti maalia. Suuntavaistolle on käyttöä, mutta varmempi on lähteä kauniiseen kuusi-, kallio- ja mäntymaastoon oppaan tai kartan kanssa.

Pururadan vanhalle kymmenen kilometrin lisälenkille lähtijän kannattaa varautua tällaiseen näkyyn: vasen haara vie lähtöpolulle tai uusintakierrokselle, oikea kohti maalia. Suuntavaistolle on käyttöä, mutta varmempi on lähteä kauniiseen kuusi-, kallio- ja mäntymaastoon oppaan tai kartan kanssa.

Iida Rissanen-Vatja

image

Eura | Syksy on retkeilyn kultakautta, mutta opastettuja patikkareittejä on Eurassa verrattain vähän. Yksi kaunis, aiemmin kymmenen kilometrin lenkin latupohjana ylläpidetty polku kiemurtelee Euran kuntoradan takamaastoissa, mutta matkalle kannattaa varautua kompassein, kartoin tai oppaan kanssa.

Pu­ru­ra­dan va­lais­tul­ta vi­to­sen len­kil­tä sy­vem­mäl­le Sa­vi­kon met­sään haa­rau­tu­va "kym­pin" lenk­ki jäi pois kun­nan yl­lä­pi­det­tä­vien jou­kos­ta, kun tal­vet 10–15 vuot­ta sit­ten kä­vi­vät vä­hä­lu­mi­sem­mik­si. Rei­tin var­rel­la sen suo­si­on ajois­ta muis­tut­ta­vat vie­lä ki­lo­met­ri­kyl­tit, jois­ta voi osin met­sä­töi­den se­koit­ta­mal­la rei­til­lä var­mis­taa ole­van­sa oi­ke­al­la po­lul­la.

Lue huo­mi­ses­ta leh­des­tä, mitä kym­pin len­kil­le kuu­luu ja mik­sei se ole enää pu­ru­ra­dan vi­ral­lis­ten reit­tien jou­kos­sa.