14.4.2021 16.01
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Liikenteessä: Tien päällä jättirekalla ja sähköpyörällä

Elli-Mari Ahola taittoi torstaina ilmestyvän teemaliitteen.

Elli-Mari Ahola taittoi torstaina ilmestyvän teemaliitteen.

Juha Kaita-aho

image

Torstaina ilmestyvässä Liikenteessä-teemalehdessä vaihdetaan renkaita Kiukaisissa ja ajetaan sähköpyörällä sekä jättirekalla Eurassa.

Moot­to­ri­pyö­rän pä­ri­nää liit­tee­seen tuo­vat ylä­ne­läi­set isä ja poi­ka, joil­le moot­to­ri­pyö­räi­ly on yh­tei­nen har­ras­tus. Van­ho­ja ame­ri­kan­rau­to­jaan puo­les­taan esit­te­lee sä­ky­lä­läi­nen vin­ta­ge-au­to­jen tuu­naa­ja. Liit­tees­sä käy­dään läpi myös lii­ken­teen vaa­ran­paik­ko­ja Eu­ras­sa ja Sä­ky­läs­sä on­net­to­muus­ti­las­to­jen avul­la. Uu­ti­soim­me li­säk­si val­ta­tien 12:n liit­ty­män ra­ken­ta­mi­ses­ta sekä ka­tu­va­lo­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta kan­ta­tie 43:lle ja Eu­ra­kos­ken­tiel­le.