18.7.2021 10.53
Uutiset
 

Maastopalo ei ehtinyt levitä viereiseen rakennukseen

image

Eu­ra | Lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä puo­li nel­jän ai­kaan pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen maas­to­pa­los­ta Eu­ras­sa, In­ki­mä­es­sä.

– Ra­ken­nuk­sen vie­res­sä oli pol­tet­tu pah­no­ja, mikä oli ai­heut­ta­nut maas­to­pa­lon. Tuli eh­ti le­vi­tä ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nään, mut­ta ei pääs­syt le­vi­ä­mään sen pi­dem­mäl­le, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Sau­li Vir­ta­nen ker­too.