27.9.2020 15.05
Uutiset
 

Matkailuautoa ammuttiin ilmakiväärillä

image

Säkylä | Matkailuauton ikkuna ammuttiin Säkylässä säröille tänään sunnuntaiaamuna.

Ko­ke­mä­en po­lii­sin mu­kaan mat­kai­lu­au­to oli ol­lut py­sä­köi­ty­nä Ran­ta­tien var­rel­la si­jait­se­van ui­ma­ran­nan park­ki­pai­kal­la ta­pah­tu­ma­het­kel­lä. Il­ma­ki­vää­rin am­mus oli lä­vis­tä­nyt aa­mu­kah­dek­san ai­kaan uloim­man au­ton ik­ku­nan, ja si­sem­pi ik­ku­na oli puo­les­taan men­nyt sä­röil­le. Am­pu­mi­sen ää­net oli­vat sit­ten he­rät­tä­neet mat­kai­lu­au­tos­sa tuol­loin vie­lä nuk­ku­mas­sa ol­leet mat­kus­ta­jat.