4.5.2021 11.05
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Mitä kesällä tapahtuu?

Iida Rissanen-Vatja

image

Ala­sa­ta­kun­nan muh­kea Ke­sä­leh­ti il­mes­tyy tänä vuon­na tors­tai­na 10. ke­sä­kuu­ta. Leh­teä koo­taan jo, ja tut­tuun ta­paan leh­des­sä on myös ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri Py­hä­jär­vi­seu­dul­ta.

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si osa tu­tuis­ta ta­pah­tu­mis­ta saat­taa edel­leen jää­dä vä­liin, mut­ta var­mas­ti mo­nia pys­ty­tään jo jär­jes­tä­mään­kin.

Ker­ro siis meil­le tie­dot ta­pah­tu­mis­ta, näyt­te­lyis­tä, kon­ser­teis­ta, te­at­te­reis­ta, käyn­ti­koh­teis­ta, ku­ten mu­se­ois­ta ja gal­le­ri­ois­ta, ur­hei­lu­ki­sois­ta ja muis­ta ke­sän rien­nois­ta 17. tou­ko­kuu­ta men­nes­sä. Ko­ko­am­me tie­dot myös ylei­sis­tä sau­nois­ta ja ui­ma­ran­nois­ta.

Ker­rom­me me­no­vink­ke­jä kesä-, hei­nä-, elo- ja syys­kuul­ta. Lä­he­tä tie­dot osoit­teel­la toi­mi­tus@ala­sa­ta­kun­ta.fi tai soi­ta 02 8387 9200/toi­mi­tus.