17.9.2021 19.28
Uutiset
 

Moottoripyörä nurin Kiukaisissa - kuljettaja loukkaantui

image

Eu­ra, Kiu­kai­nen | Moot­to­ri­pyö­rä kaa­tui Kiu­kai­sis­sa Yh­dys­tiel­lä per­jan­tai­na al­kuil­las­ta puo­li seit­se­mäl­tä. Moot­to­ri­pyö­rää aja­nut louk­ka­si it­se­ään jon­kin ver­ran on­net­to­muu­des­sa. Ta­paus sat­tui noin ki­lo­met­rin pääs­sä kan­ta­ties­tä. Syy­tä mo­to­ris­tin kul­ku­neu­von­sa hal­lin­nan me­ne­tyk­seen ei tois­tai­sek­si tie­de­tä.