22.7.2021 16.06
Uutiset
 

Mopoilija ja henkilöauto törmäsivät Eurassa

image

Eu­ra | Eu­ras­sa Tam­mis­ton puun koh­dal­la sat­tui lii­ken­ne­on­net­to­muus tors­tai­na mo­poi­li­jan ja hen­ki­lö­au­ton tör­mä­tes­sä toi­siin­sa.

Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin Sau­li Vir­ta­sen mu­kaan mo­poi­li­ja louk­kaan­tui, mut­ta ei va­ka­vas­ti. Hen­ki­lö­au­tos­sa ol­leet kak­si hen­ki­löä ei­vät louk­kaan­tu­neet.

Hen­ki­lö­au­to oli tul­lut Hin­ner­jo­en suun­nas­ta Ylä­neel­le päin.

Hä­ly­tys on­net­to­muu­des­ta tuli hie­man en­nen il­ta­päi­vä-nel­jää.