25.1.2020 11.51
Uutiset
 
Esa Viippola

Näissä hommissa: Pitkässä hampu­ri­lais­jo­nossa rauhallisuus on valttia

Vampulalainen Roosa Kaunisto työskentelee Säkylän Hesburgerissa lukio-opintojen ohella. Viikonlopputyö sopi koulunkäynnin kanssa hyvin yhteen, ja kirjoitusten jälkeen on aikaa tehdä enemmänkin vuoroja.

Vampulalainen Roosa Kaunisto työskentelee Säkylän Hesburgerissa lukio-opintojen ohella. Viikonlopputyö sopi koulunkäynnin kanssa hyvin yhteen, ja kirjoitusten jälkeen on aikaa tehdä enemmänkin vuoroja.

Esa Viippola

image

Säkylä | Lukio-opintojensa loppusuoralla oleva Roosa Kaunisto on työskennellyt Säkylän Hesburgerin kassalla lokakuusta alkaen.

Ai­em­paa kas­sa­ko­ke­mus­ta Roo­sa Kau­nis­tol­la on use­an ke­sän ajal­ta jää­te­lö­ki­os­kis­ta, jo­ten pe­rus­tai­dot hän hal­lit­si jo He­seen tul­les­saan. Uu­des­sa työ­pai­kas­sa on kui­ten­kin tul­lut eteen pal­jon uu­den­lai­sia ti­lan­tei­ta.

Esi­mer­kik­si Sä­ky­län jää­hal­lil­le tu­le­vat jouk­ku­eet käy­vät usein Hes­bur­ge­ril­la syö­mäs­sä. Sil­loin vi­li­nä on het­ken ai­kaa mel­koi­nen.

– Vaik­ka sii­nä on kii­re, on hyvä ot­taa ti­lan­ne mah­dol­li­sim­man rau­has­sa, Roo­sa Kau­nis­to sa­noo.

Lue li­sää ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­lan asi­a­kas­pal­ve­li­jan työs­tä en­si vii­kol­la Ala­sa­ta­kun­nas­ta.