17.11.2019 11.35
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

"Nämä ovat todellisia ongelmia ihmisille" – Anna-Liisa Valtavaara puhui Köyliössä omanar­von­tun­nosta ja terveiden rajojen vetämisestä

image

Säkylä, Köyliö | Köyliön seura­kun­ta­ta­lolla vietettiin lauantaina Naistenpäivää noin 70 naisen voimin.

Kir­jai­li­ja, te­o­lo­gi An­na-Lii­sa Val­ta­vaa­ran ylei­sö näyt­tää usein täl­tä: Köy­li­ön seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen tuo­lit ja pöy­dät ovat täyn­nä, ja niis­sä is­tuu kah­vi­kup­pien ää­res­sä eri-ikäi­siä nai­sia lä­hel­tä ja kau­kaa.

Val­ta­vaa­ra on kier­tä­nyt pu­hu­mas­sa ym­pä­ri Suo­mea en­sin työs­sään Kan­san Raa­mat­tu­seu­ras­sa ja sit­tem­min eläk­keel­le jää­ty­ään. Ko­ke­mus on vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen, ja se­nai­kais­ten koh­taa­mis­ten poh­jal­ta Val­ta­vaa­ra on kir­jo­jen­sa ja lu­en­to­jen­sa ai­heik­si am­men­ta­nut esi­mer­kik­si an­teek­si­an­nos­ta ja kilt­tey­des­tä.

Lue tiis­tain leh­des­tä An­na-Lii­san neu­vo­ja, mi­ten ede­tä koh­ti ai­toa ar­vok­kuut­ta.