23.1.2021 17.41
Uutiset
 

Öljyvahinko Euran Kauttualla – öljy todennäköisesti peräisin traktorista

image

Eura | Onnet­to­muus­paikka on Kauttuan pohjavesialuetta.

Eu­ran Kaut­tu­al­la Ra­ta­kaa­rel­la on sat­tu­nut öl­jy­va­hin­ko, jos­sa on va­lu­nut muu­ta­mia kym­me­niä lit­ro­ja öl­jyä maa­han ja osin lä­hei­seen ojaan­kin. Öl­jy on to­den­nä­köi­ses­ti pe­räi­sin pai­kal­le py­sä­köi­dys­tä trak­to­ris­ta.

Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen öl­jy­va­hin­gos­ta il­ta­päi­väl­lä kel­lo 16.13. Paik­ka, jos­sa öl­jy­va­hin­ko sat­tui, on Kaut­tu­an poh­ja­ve­si­a­lu­et­ta, mut­ta öl­jyä on va­lu­nut vain pin­ta­ve­teen. Öl­jyn le­vi­ä­mi­nen laa­jem­mal­le alu­eel­le on es­tet­ty, ja öl­jyä imey­te­tään imu­puo­mien avul­la.