25.1.2021 11.40
Uutiset
 

Omakotitalo tulessa Heinijoella

image

Pöytyä, Yläne | Yläneen Heinijoen kyläkeskuksessa Honkilahdentien varrella palaa rinta­ma­mies­tyyp­pinen omakotitalo.

Hä­ly­tys tu­li­pa­los­ta tuli pe­las­tus­lai­tok­sel­le hie­man en­nen kel­lo kym­men­tä maa­nan­tai­aa­mul­la. En­sim­mäi­sen pe­las­tu­syk­si­kön tul­les­sa pai­kal­le oli ra­ken­nus jo täy­den pa­lon vai­hees­sa. Ra­ken­nuk­sen tu­hou­tu­mi­nen näyt­tää­kin pe­las­tus­vi­ra­no­mais­ten mu­kaan näin hy­vin to­den­nä­köi­sel­tä.

Sam­mu­tus­töi­den ar­vi­oi­daan jat­ku­van tä­nään vie­lä pit­kään, ja pe­las­tus­töis­sä on ol­lut run­saas­ti sam­mut­ta­jia sekä Sa­ta­kun­nan et­tä Var­si­nais-Suo­men pe­las­tus­lai­tok­sis­ta.

Va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin. Hä­ly­tyk­sen tu­li­pa­los­ta te­ki­vät ra­ken­nuk­sen omis­ta­jat, jot­ka pää­si­vät pois­tu­maan omin ja­loin pois pa­la­vas­ta ta­los­ta.