19.2.2020 9.13
Uutiset
 

Päihtyneenä pakettiautolla vt 12:n penkkaan Köyliössä yöllä

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Säkylä, Köyliö | Kuljettaja ajoi autonsa Ristolan uusitun risteyksen tuntumassa ulos tieltä. Sivullinen ilmoitti tapauksesta keskiviikkona kello 00.54. Alkoholilla oli osuutta ulosajoon, joka ei haitannut muuta liikennettä. Kuljettaja ei loukkaantunut.

Po­lii­si tar­ken­taa tie­dot­tees­saan il­ta­päi­väl­lä, et­tä vuon­na 1952 syn­ty­nyt mies oli läh­dös­sä pa­ket­ti­au­tol­laan Ris­to­lan huol­to­a­se­man pi­hal­ta, mut­ta pää­tyi val­ta­tien pen­kal­le.

Si­vul­li­nen il­moitti käyn­nis­sä ole­vas­ta, pen­ke­ree­seen ju­mit­tu­nees­ta pa­ket­ti­au­tos­ta val­ta­tie 12:lla sekä ker­toi, et­tä ole­tet­tu kul­jet­ta­ja ma­ka­si ojas­sa se­läl­lään.

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen mies oli pa­laa­mas­sa Har­ja­val­las­ta tans­seis­ta. Hän pu­hal­si po­lii­sin al­ko­met­riin tör­ke­än rat­ti­juo­pu­muk­sen ra­jan ylit­tä­vät lu­ke­mat. Ajo­kort­ti jäi po­lii­sin hal­tuun, ja kul­jet­ta­jaa epäil­lään myös lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Pa­ket­ti­au­ton ta­va­ra­ti­las­ta löy­tyi hau­lik­ko ja pat­ruu­noi­ta, jot­ka po­lii­si ta­ka­va­ri­koi. Kul­jet­ta­jaa epäil­lään siis li­säk­si am­pu­ma-ase­rik­ko­muk­ses­ta.