23.9.2021 13.56
Uutiset
 

Pakettiauto ja täysperävaunu kolahtivat kulmistaan - rekan kuljettajan ennakointi pelasti pahemmalta

image

Eu­ra | Val­ta­tie 12:lla La­pis­ta Eu­ran suun­taan sat­tui uh­kaa­va ti­lan­ne tors­tai­na kel­lo 12.15 ai­kaan. Eu­ran suun­nas­ta tul­lut pa­ket­ti­au­to ajau­tui koh­ti vas­taan­tu­le­vien kais­taa, sa­maan ai­kaan kun Rau­man suun­nas­ta lä­hes­tyi täys­pe­rä­vau­nu­rek­ka. Re­kan kul­jet­ta­ja huo­ma­si ti­lan­teen ja sai vauh­tia vä­hen­net­tyä niin, et­tä ajo­neu­vot osui­vat toi­siin­sa vain hie­man kul­mis­taan. Pa­ket­ti­au­ton si­vu­pei­li viis­ti rek­kaa, jon­ka jäl­keen pa­ket­ti­au­to suis­tui ojaan ja vau­ri­oi­tui­kin pa­hoin, mut­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin. On­net­to­muus hait­ta­si lii­ken­net­tä puo­li­sen tun­tia.