1.12.2020 15.45
Uutiset
 

Palohälytys Rauman Lapista – roskien poltosta ei ollut ilmoitettu

image

Rauma, Lappi | Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta.

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Saar­nin­tiel­le Rau­man Lap­piin. Hä­ly­tyk­ses­sä näh­tiin ole­van ky­sees­sä kes­ki­suu­ri ra­ken­nus­pa­lo, kos­ka tul­ta oli ha­vait­tu suu­ren hal­lin lä­hei­syy­des­sä.

Ky­sees­sä ei kui­ten­kaan ol­lut ra­ken­nus­pa­lo lai­sin­kaan, sil­lä pai­kal­la pa­loi­vat ai­no­as­taan pol­tet­ta­vat ros­kat.

Ros­kien polt­to ei ol­lut pe­las­tus­lai­tok­sen tie­dos­sa, kos­ka sii­tä ei ol­lut teh­ty il­moi­tus­ta etu­kä­teen.