18.7.2021 13.45
Uutiset
 

Palokunnan vedenotto aiheutti paineen­vaih­te­luita putkistoissa – hanasta saattaa tulla ruskeaa vettä

image

Eu­ra, Kaut­tua | Eu­ran ve­si­huol­to­lai­tos on tä­nään sun­nun­tai­na saa­nut muu­ta­mia il­moi­tuk­sia sii­tä, et­tä ha­nois­ta tu­lee rus­ke­aa vet­tä Kaut­tu­al­la.

Ve­si­huol­to­lai­tok­sen päi­vys­tä­jän mu­kaan pa­lo­kun­nan lau­an­tais­ten sam­mu­tus­töi­den ve­de­not­to ai­heut­ti pai­neen vaih­te­lui­ta ve­si­put­kis­tois­sa, ja nii­den seu­rauk­se­na ve­des­tä on tul­lut rus­ke­aa.

– Tämä kos­kee lä­hin­nä Kaut­tu­an alu­et­ta. Nyt ti­lan­ne on men­nyt jo pa­rem­paan päin, ja mo­nes­sa pai­kas­sa vesi on jäl­leen kir­kas­ta. Ve­den va­lut­ta­mi­nen no­peut­taa ti­lan­net­ta, hän sa­noo.