13.10.2021 6.21
Uutiset
 
Riina Kaski

Panelian miekkalöytö odottaa konservointia – kulttuurikummi hakusessa

Euran kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist ja Satakunnan Museon arkeologi Leena Koivisto olivat tyytyväisiä esihistoriaseminaarin jälkeen. Järjestelyt onnistuivat ja valitut aiheet kiinnostivat. Esimerkiksi esihistorian elävöittämistä tarkasteltiin niin historian kuin tulevaisuudenkin kannalta sekä tarkennettiin tietoja maakunnan rautakautisista vainajista.

Euran kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist ja Satakunnan Museon arkeologi Leena Koivisto olivat tyytyväisiä esihistoriaseminaarin jälkeen. Järjestelyt onnistuivat ja valitut aiheet kiinnostivat. Esimerkiksi esihistorian elävöittämistä tarkasteltiin niin historian kuin tulevaisuudenkin kannalta sekä tarkennettiin tietoja maakunnan rautakautisista vainajista.

Riina Kaski

image

Eu­ran esi­his­to­ri­a­se­mi­naa­ri ni­put­ti lau­an­tai­na jäl­leen muis­te­lua ja tuo­rei­ta lä­pi­mur­to­ja ar­ke­o­lo­gi­as­sa ove­lal­la oh­jel­ma­run­gol­la. Ajan­koh­tai­sim­man asi­an vii­mei­sim­mät kään­teet pal­jas­tet­tiin vas­ta vii­mei­sen puo­len tun­nin ai­ka­na, kun Sa­ta­kun­nan Mu­se­on ar­ke­o­lo­gi Lee­na Koi­vis­to päi­vit­ti Mat­ti Rin­ta­maan Pa­ne­li­as­ta löy­tä­män prons­si­kau­ti­sen mie­kan kuu­lu­mi­set. Sa­ta­kun­nan Mu­seo tie­dot­ti har­vi­nai­ses­ta löy­dös­tä syys­kuun lo­pus­sa.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA