22.6.2021 14.08
Uutiset
 

Pelti rytisi Eurassa kahdesti, Säkylässä auto pyörähti tieltä

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Kan­ta­tie 43:lla muu­ta­ma ki­lo­met­ri Soup­paan kier­to­liit­ty­mäs­tä Har­ja­val­taan päin sat­tui tä­nään aa­mu­päi­väl­lä puo­li yh­den­tois­ta ai­kaan kah­den au­ton pe­rää­na­jo. Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan mo­lem­mis­sa au­tois­sa oli vain kul­jet­ta­jat, jot­ka louk­kaan­tui­vat lie­väs­ti.

Ei­len il­ta­päi­väl­lä hie­man puo­li vii­den jäl­keen pa­ket­ti­au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Eu­ra­jo­en­tiel­lä noin ki­lo­met­ri Kan­ta­tie 43:lta Eu­ra­jo­el­le päin. Täs­sä­kään ta­pauk­ses­sa au­tois­sa ei kul­jet­ta­jien li­säk­si ol­lut mui­ta hen­ki­löi­tä, mut­ta kul­jet­ta­jat louk­kaan­tui­vat lie­väs­ti. Nok­ka­ko­la­rin seu­rauk­se­na tiel­lä oli het­ken ai­kaa lii­ken­ne­hait­taa.

Sä­ky­läs­sä hen­ki­lö­au­to pyö­räh­ti tiel­tä puo­lus­tus­voi­mien har­joi­tu­sa­lu­eel­la Am­pu­ma­ra­dan­tiel­lä ei­len hie­man en­nen il­ta­kuut­ta. Ky­sees­sä ei ol­lut puo­lus­tus­voi­mien au­to. Au­tos­sa oli kak­si hen­ki­löä, jot­ka päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan louk­kaan­tui­vat lie­väs­ti.