11.6.2019 13.53
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

"Perheissä, joissa luetaan paljon, lapset myös menestyvät paremmin" – Euran neuvola ja kirjasto yhteistyöhön

Päivi ja Justus Grönroos kurkkasivat terveydenhoitaja Marja-Leena Kauniston ojentamaan kirjakassiin. Terveydenhoitaja Taru Rouhiainen ja kirjastonhoitaja Anni Tormas kertoivat lukemisen monista hyödyistä.

Päivi ja Justus Grönroos kurkkasivat terveydenhoitaja Marja-Leena Kauniston ojentamaan kirjakassiin. Terveydenhoitaja Taru Rouhiainen ja kirjastonhoitaja Anni Tormas kertoivat lukemisen monista hyödyistä.

image

Eura | Yhteistyön tavoitteena on synnyttää lukukipinä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja parantaa näin lasten ja nuorten lukutaitoa.

Neu­vo­la ja­kaa osa­na val­ta­kun­nal­lis­ta Lu­ku­kes­kuk­sen ja Kult­tuu­ri­ra­has­ton kam­pan­jaa kai­kil­le 2019–2021 syn­ty­vil­le vau­voil­le kir­ja­kas­sit, mut­ta sen li­säk­si Eu­ras­sa tu­e­taan per­hei­den lu­ke­mis­ta myös kak­si­vuo­ti­ail­le an­net­ta­val­la kir­ja­lah­jal­la.

Lue lu­ke­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä li­sää ASK 13.6.