24.5.2019 7.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Pertti-poni saa kaikki iloisiksi

Allan Sulonen , Merja Alasmaa ja Berit Haapanen oppivat kuuden poniryhmäkokoontumisen aikana taitaviksi Pertti-ponin hoitajiksi. Virve Vuohijoki sanoi huomanneensa, että Pertin kanssa touhuttaessa kaikki olivat koko ajan iloisella mielellä.

Allan Sulonen , Merja Alasmaa ja Berit Haapanen oppivat kuuden poniryhmäkokoontumisen aikana taitaviksi Pertti-ponin hoitajiksi. Virve Vuohijoki sanoi huomanneensa, että Pertin kanssa touhuttaessa kaikki olivat koko ajan iloisella mielellä.

Liisa Nykänen

image

Eura, Kiukainen | Euralainen Virve Vuohijoki on tutkinut opinnäytetyönään, voiko ponitoiminnalla auttaa kehitys­vam­maisten vuorovaikutusta, ja vastaus on ilmiselvästi: kyllä voi.

Shet­lan­nin­po­ni Pert­ti on ol­lut Vir­ve Vuo­hi­jo­en tut­ki­ja-apu­ri­na, ja Eu­ran toi­min­ta­kes­kuk­sen Kiu­kais­ten yk­sik­kö Päi­vä­tuu­les­ta lu­pau­tui kol­me hen­ki­löä koh­de­ryh­mäk­si.

– Eläi­na­vus­tei­suus eri­lai­sis­sa tuki-, te­ra­pia- ja ope­tus­toi­min­nois­sa on li­sään­ty­nyt, ja niis­sä käy­te­tään muun mu­as­sa po­ne­ja, he­vo­sia, koi­ria, kis­so­ja ja al­pa­koi­ta­kin, Vir­ve Vuo­hi­jo­ki ker­too.

Voit lu­kea li­sää ai­hees­ta Ala­sa­ta­kun­nas­ta 23.5.