17.5.2020 10.05
Uutiset
 

Poliisi keskeytti anastusrikoksen Lapissa

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Rauma, Lappi | Poliisipartio nappasi anastus­ri­kok­sesta epäillyn miehen Sepäntiellä Autohajottamon alueella.

Hä­tä­kes­kus il­moit­ti po­lii­si­par­ti­oil­le per­jan­tai-il­ta­na noin klo 21.30, et­tä Rau­man La­pis­sa Se­pän­tiel­lä Au­to­ha­jot­ta­mon alu­eel­la oli anas­tus­ri­kos me­neil­lään. Po­lii­si­par­tio ta­pa­si alu­eel­ta epäil­lyn mies­puo­li­sen te­ki­jän ja hä­nen käyt­tä­män hen­ki­lö­au­ton. Pai­kal­la oli myös ky­sei­nen yrit­tä­jä, joka oli tul­lut pai­kal­le hä­ly­tyk­sen saa­tu­aan.

Epäil­ty te­ki­jä otet­tiin kiin­ni ja hä­nen au­toon­sa teh­tiin pai­ka­net­sin­tä. Au­tos­ta löy­tyi run­saas­ti se­ka­lais­ta omai­suut­ta ja osaa niis­tä epäil­lään anas­te­tuk­si jo ai­em­min. Epäil­ty te­ki­jä otet­tiin kiin­ni ja sa­moin anas­te­tuk­si epäil­ty omai­suus po­lii­sin hal­tuun. Au­to­ha­jot­ta­mon osal­ta teko näyt­ti jää­neen yri­tyk­sen ta­sol­le. Mies­tä epäil­lään useis­ta omai­suus­ri­kok­sis­ta.