10.9.2019 15.55
Uutiset
 

Poliisi pyytää tietoja valotolppien kaatamisesta

image

Eura | Poliisi pyytää yhteydenottoja Euran Fankkeen Rahtitiellä maanantaina sattuneesta törmäyksestä, jossa useita valopylväitä kaatui.

Ras­kaan pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­män kul­jet­ta­ja tör­mä­si maa­nan­tai­na noin kel­lo 11.45 va­lo­tolp­piin. Po­lii­sin mu­kaan kul­jet­ta­ja ei ky­en­nyt hal­lit­se­maan kul­jet­ta­maan­sa yh­dis­tel­mää, vaan ai­heut­ti toi­min­nal­laan use­am­man va­lo­pyl­vään ja lii­ken­ne­mer­kin kat­ke­a­mi­sen.

Epä­on­nis­tu­neen ajo­suo­ri­tuk­sen jäl­keen kul­jet­ta­ja ei jää­nyt pai­kal­le sel­vit­tä­mään ai­heut­ta­maan­sa va­hin­koa, vaan pois­tui pai­kal­ta. Ras­kaan­lii­ken­teen yh­dis­tel­mä oli vä­ril­tään pu­na­rus­kea tai rus­kea.

Po­lii­si pyy­tää ta­pauk­ses­ta tie­tä­viä hen­ki­löi­tä ot­ta­maan yh­teyt­tä ta­pauk­sen sel­vit­tä­mi­sek­si. Yh­teyt­tä voi ot­taa Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen vih­je­säh­kö­pos­tin osoit­tee­seen: vih­je.tur­ku.lou­nais-suo­mi@po­lii­si.fi