1.5.2019 7.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Puusaun lämpiää uusien omistajien hoidossa

– Haluamme säilyttää täällä puusaunamaisen tunnelman, ja saunan tiloista tulee rauhallisen tummanpuhuvat, kertovat Rosanna Vuorinen ja Jorma Leino.

– Haluamme säilyttää täällä puusaunamaisen tunnelman, ja saunan tiloista tulee rauhallisen tummanpuhuvat, kertovat Rosanna Vuorinen ja Jorma Leino.

Liisa Nykänen

image

Rauma, Lappi | Suositulle Lapin rantasaunalle on löytynyt uudet hoitajat, ja luvassa on monenlaista muutakin uutta – nimestä lähtien.

Yli kym­me­nen vuot­ta La­pin ran­ta­sau­naa Nar­vi­jär­ven ran­nal­la emän­nöi­nyt Kai­ja Kos­ki­nen on päät­tä­nyt luo­pua sau­nan­pi­dos­ta, ja pes­tin ot­ti­vat vas­taan Jor­ma Lei­no ja Ro­san­na Vuo­ri­nen, isä ja ty­tär, jot­ka an­toi­vat kah­dek­si vuo­dek­si vuok­raa­man­sa sau­nan uu­dek­si ni­mek­si lap­pi­lai­sit­tain Puu­saun. Par­hail­laan sau­na on re­mon­tis­sa, mut­ta au­ke­aa ke­sä­kuus­sa heti, kun koko ra­ken­nus on re­mon­toi­tu. Lue li­sää sau­nan­läm­mit­tä­jien miet­tei­tä ASK 30.4.