7.6.2019 12.17
Uutiset
 

Pyhäjärvellä havaittu jo sinilevää – Köyliönjärvellä voi polskia vielä vapaasti

Eurassa Kiperin uimarannalle oli ajelehtinut jo paikoin melko runsaita sinilevälauttoja perjantaina.

Eurassa Kiperin uimarannalle oli ajelehtinut jo paikoin melko runsaita sinilevälauttoja perjantaina.

Joni Tuominen

image

Eura, Säkylä, Köyliö | Pyhäjärvelle on muodostunut ajankohtaan nähden jo paikoin mittavia sinilevämääriä. Köyliönjärveltä sinile­vä­ha­vaintoja ei ainakaan vielä ole tehty.

Läm­pi­mät ke­lit ja tuu­let­to­muus ovat tuo­neet jo Py­hä­jär­ven ran­noil­le var­sin­kin ke­sä­päi­vi­nä vii­len­ty­mään mie­li­viä ui­ma­rei­ta kiu­saa­via si­ni­le­vä­laut­to­ja. Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kuk­sen le­vä­seu­ran­nas­sa ke­sän en­sim­mäi­nen le­vä­ha­vain­to teh­tiin Py­hä­jär­vel­lä Kaut­tu­an ha­vain­to­pai­kal­la. Py­hä­jär­vi-ins­ti­tuu­tin asi­an­tun­ti­jan Tero Fors­ma­nin mu­kaan si­ni­le­vä­ha­vain­not ei­vät ole ihan ta­vat­to­mia heti ke­sä­kuun al­ku­puo­lel­la, mut­ta har­vi­nai­sia kui­ten­kin.

Lue li­sää ai­hees­ta ASK 11.6.