23.9.2021 14.07
Uutiset
 

Roskat leimahtivat uudelleen - ilmeisesti kova tuuli syynä

image

Sä­ky­lä | Kar­hu­suon­tiel­lä oma­ko­ti­ta­lon ta­ka­pi­hal­la tors­tai­na lei­mah­ti uu­del­leen liek­kei­hin ros­ka­ka­sa, jota oli edel­li­se­nä päi­vä­nä pol­tet­tu. Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri ar­vi­oi, et­tä il­mei­ses­ti kova tuu­li oli saa­nut ka­san uu­del­leen syt­ty­mään. Pa­lo­kun­ta sam­mut­ti val­vo­mat­to­ma­na pa­la­neen ka­san. Le­vi­ä­mis­vaa­raa sii­tä ei ol­lut. Palo ha­vait­tiin kel­lo 13 ai­kaan.