6.10.2021 12.56
Uutiset
 

Ruoka kärähti liedellä Säkylässä

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Sä­ky­lä | Asuk­kaan ruo­an­val­mis­tus sai sa­vui­sen lo­pun Sä­ky­läs­sä Väls­kä­rin­tiel­lä si­jait­se­vas­sa ri­vi­ta­lo­a­sun­nos­sa kes­ki­viik­ko­na. Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan var­si­nais­ta tu­li­pa­loa pai­kal­la ei ol­lut, jo­ten hei­dän osal­taan ky­sees­sä oli lä­hin­nä tar­kas­tus­teh­tä­vä. Pe­las­tus­lai­tos sai hä­ly­tyk­sen ta­pah­tu­nees­ta puo­li yh­den ai­kaan il­ta­päi­väl­lä.