26.1.2021 12.19
Uutiset
 

Säkylän koronaluku nousi yhdellä

image

Eura, Säkylä | Säkylän koronaluku nousi tiistaina THL:n listalla yhdellä tapauksella.

Var­mis­tet­tu­jen ko­ro­na­ta­paus­ten mää­rä on nyt kaik­ki­aan Sä­ky­läs­sä seit­se­män. Eu­ras­sa luku py­syi en­nal­laan eli kaik­ki­aan kun­nas­sa on var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­ta­pauk­sia ol­lut 18.

Vs. yli­lää­kä­ri Har­ri Mark­ku­la ker­too, et­tä Sä­ky­län maa­nan­tai­na tie­toon tul­leen uu­den ta­pauk­sen joh­dos­ta al­tis­tu­nei­ta ka­ran­tee­niin jou­tu­via oli kaik­ki­aan kuu­si.

Sa­ta­kun­nas­sa uu­sia ta­pauk­sia THL ker­toi tiis­tai­hin men­nes­sä tul­leen yh­teen­sä yh­dek­sän. Eni­ten uu­sia ta­pauk­sia on il­maan­tu­nut Po­ris­sa ja Rau­mal­la.