21.3.2019 7:00
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Satavuotias seurojentalo rakennettiin vuodessa

– Sunnuntaina Kiukaisten 100-vuotiasta seurojentaloa juhlitaan Veikko Tuomi -konsertilla, jossa laulavat Jaana Lammi ja Markku Haavisto, kertovat seurojentaloyhdistyksen puheenjohtaja Esko Suomala (oik.) ja sihteeri-rahastonhoitaja Pasi Tuominen.

– Sunnuntaina Kiukaisten 100-vuotiasta seurojentaloa juhlitaan Veikko Tuomi -konsertilla, jossa laulavat Jaana Lammi ja Markku Haavisto, kertovat seurojentaloyhdistyksen puheenjohtaja Esko Suomala (oik.) ja sihteeri-rahastonhoitaja Pasi Tuominen.

Liisa Nykänen

image

Eura, Kiukainen | Se, että sunnuntaina voidaan konsertilla juhlistaa miltei alkuperäisessä mallissaan olevan Kiukaisten Seurojentalon satavuotista taivalta on melkoinen ihme.

Tal­vi­so­dan len­to­pom­mi­tuk­sis­sa pom­mi pu­to­si niin lä­hel­le seu­ro­jen­ta­loa, et­tä sen sei­nis­sä on vie­lä­kin te­rä­viä rei­kiä muis­to­na kra­naa­tin sir­pa­leis­ta. Ker­ran ta­los­sa juh­lis­kel­lut kort­ti­po­ruk­ka oli polt­taa koko ra­ken­nuk­sen, mut­ta va­hin­got on­nis­tut­tiin ra­jaa­maan näyt­tä­mö­o­saan.

– Tämä on ih­meel­li­nen ra­ken­nus sii­nä­kin mie­les­sä, et­tä se ra­ken­net­tiin vuo­des­sa, seu­ro­jen­ta­lo­yh­dis­tyk­sen nok­ka­mie­het Es­ko Suo­ma­la ja Pasi Tuo­mi­nen sa­no­vat.

Sun­nun­tai­na 24. maa­lis­kuu­ta seu­ro­jen­ta­lon pit­kää tai­val­ta juh­li­taan Pa­ne­li­as­ta syn­ty­jään ole­van Veik­ko Tuo­men mu­siik­kiin kes­kit­ty­väl­lä kon­ser­til­la. Sun­nun­tai­na tu­lee ku­lu­neek­si päi­väl­leen 95 vuot­ta Tuo­men syn­ty­mäs­tä. Voit lu­kea li­sää ai­hees­ta ASK 19.3.