6.10.2021 14.22
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Sieravuoren ranta-asemakaava mahdollistaisi kymmenien uusien mökkien rakentamisen

Kaavamuutos mahdollistaisi Sieravuoren eteläisen alueen rantakalliolle rakennettujen vanhojen ekomökkien päivittämisen nykyaikaisiksi vapaa-ajan asunnoiksi. Kaavassa kokonaan uudet rakentamisalueet sijaitsevat etäämpänä rannasta ja Sieravuoren suurta kallioaluetta hiekkarannan ja leirintäalueen välissä tulisi uudenkin kaavan myötä hoitaa luonnontilaisena.

Kaavamuutos mahdollistaisi Sieravuoren eteläisen alueen rantakalliolle rakennettujen vanhojen ekomökkien päivittämisen nykyaikaisiksi vapaa-ajan asunnoiksi. Kaavassa kokonaan uudet rakentamisalueet sijaitsevat etäämpänä rannasta ja Sieravuoren suurta kallioaluetta hiekkarannan ja leirintäalueen välissä tulisi uudenkin kaavan myötä hoitaa luonnontilaisena.

Maria Hakala

image

Eu­ra, Hon­ki­lah­ti | Lo­ma­kes­kus Sie­ra­vuo­ren yrit­tä­jä Jari Laak­so al­koi jo muu­ta­ma vuo­si sit­ten sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­sia ma­joi­tus­toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sel­le. Vuon­na 2019 tuli vi­reil­le Sie­ra­vuo­ren ran­ta-ase­ma­kaa­van muu­tos, joka mah­dol­lis­tai­si ny­ky­ai­kais­ta mök­ki­ra­ken­ta­mis­ta. Ko­ro­na-ai­ka­na kas­va­nut ky­syn­tä teki sii­tä jäl­leen polt­ta­van ajan­koh­tai­sen.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA