8.6.2021 10.40
Uutiset
 

Siirrettävä sauna paloi talon vieressä Savikolla

image

Eu­ra | Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin sam­mut­ta­maan van­han leik­kuu­pui­mu­rin pääl­le ra­ken­net­tua siir­ret­tä­vää sau­naa Vä­hä­ryy­min­tiel­le Sa­vi­kol­le maa­nan­tai­na il­lal­la puo­li kah­dek­san ai­kaan. Sau­na pa­loi ko­ko­naan, mut­ta muil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin.

On­net­to­muu­des­sa oli ai­nek­set pa­hem­paan, sil­lä sau­na oli park­kee­rat­tu pa­rin met­rin pää­hän ta­los­ta. Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan tu­len le­vi­ä­mis­vaa­ra oli suu­ri, mut­ta te­hok­kaal­la sam­mu­tuk­sel­la isom­mat va­hin­got pys­tyt­tiin vält­tä­mään.