1.12.2019 8.00
Uutiset
 

Sillan uusimistyöt haittaavat liikennettä Säkylässä

image

Säkylä, Pyhäjoki | Pyhäjoen sillan huonokuntoinen puukansi uusitaan Takasuontiellä Säkylässä ensi viikolla. Työt alkavat maanantai-iltana ja päättyvät varhain torstai-aamuna.

Sil­lan van­ha ele­ment­ti­ra­ken­tei­nen puu­kan­si pu­re­taan vai­heit­tain ele­ment­ti ker­ral­laan si­ten, et­tä uut­ta kant­ta ra­ken­ne­taan yön ai­ka­na pu­re­tun ti­lal­le.

Kan­nen uu­si­mis­työn ajak­si Ta­ka­suon­tien lii­ken­ne sil­ta­pai­kal­la jou­du­taan kat­kai­se­maan mak­si­mis­saan kol­me­na yö­nä kel­lo 21-05 vä­li­sek­si ajak­si.

Lii­ken­ne­kat­kon ai­ka­na ei ole yleis­tä kier­to­tie­tä. Myös­kään ke­vy­el­le lii­ken­teel­le ei pys­ty­tä jär­jes­tä­mään kul­ku­yh­teyt­tä sil­ta­pai­kan ohi yö­ai­kaan. Työt teh­dään öi­sin, jot­ta kou­lu­kul­je­tuk­set ja muu lii­ken­ne häi­riin­ty­vät mah­dol­li­sim­man vä­hän, kos­ka kier­to­tie­tä ei ole.

Kan­nen uu­si­mi­sen jäl­keen sil­ta­pai­kal­la teh­dään vie­lä kai­de- ja pääl­lys­tys­töi­tä, mut­ta lii­ken­ne pää­see kul­ke­maan sil­ta­pai­kan ohi.