23.2.2021 15.28
Uutiset
 

Teiden pinnat ovat nyt todella liukkaita – kaksi ulosajoa Eurassa, yksi Lapissa

Henkilöauto suistui ojaan Euran Harjavallantiellä. Vain kahdeksan minuuttia myöhemmin Harjavallantiellä sattui toinenkin ulosajo.

Henkilöauto suistui ojaan Euran Harjavallantiellä. Vain kahdeksan minuuttia myöhemmin Harjavallantiellä sattui toinenkin ulosajo.

image

Eura, Rauma, Lappi | Liukkaus aiheutti kolme hälytystä ulosajosta vajaassa varttitunnissa.

Jäi­nen tih­ku­sa­de on teh­nyt tei­den pin­nois­ta to­del­la liuk­kai­ta, mikä ai­heut­ti pe­las­tus­lai­tok­sel­le kii­ret­tä il­ta­päi­väl­lä. Pe­las­tus­lai­tos sai kol­me hä­ly­tys­tä ulo­sa­jos­ta pe­rä­jäl­keen – kak­si Eu­ras­ta ja yh­den Rau­man La­pis­ta lä­hel­lä Eu­ran ra­jaa.

En­sin tuli hä­ly­tys Rau­man La­pis­ta pie­nes­tä tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­ta kel­lo 13.43, sit­ten pie­nes­tä tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­ta Eu­ras­sa kel­lo 13.47 ja kah­dek­san mi­nuut­tia myö­hem­min hä­ly­tys kes­ki­suu­res­ta tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­ta Eu­ras­sa.

Rau­man La­pis­sa val­ta­tie 12:lla hen­ki­lö­au­to pää­tyi ka­tol­leen ojaan. Au­tos­sa oli vain kul­jet­ta­ja, ja hä­net vie­tiin sai­raa­laan tar­kas­tet­ta­vak­si.

Mo­lem­mat Eu­ran hä­ly­tyk­set tu­li­vat Har­ja­val­lan­tiel­tä. Pie­nes­sä tie­lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa hen­ki­lö­au­to oli ajau­tu­nut ojaan. On­net­to­muus­paik­ka oli lä­hel­lä Kiu­kai­siin vie­vää Yh­dys­tien ris­teys­tä.

Har­ja­val­lan­tiel­lä sat­tui ulo­sa­jo myös lä­hel­lä Eu­ran ja Har­ja­val­lan ra­jaa, kun lau­ta­kuor­mas­sa ol­lut ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mä suis­tui ojaan. On­net­to­muus­paik­ka oli Hii­ri­jär­ven­tien ris­teyk­sen tun­tu­mas­sa. Hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin.