11.6.2021 6.01
Uutiset
 
Esa Viippola

Tiedot susista tarkentuivat vapaaehtoisten ahkeralla työllä – Pyhäjärven ympäristössä edelleen kuusi reviiriä

Susireviirien tiedot perustuvat suurelta osin vapaaehtoisten keräämään aineistoon. Viime kevättalvella vapaaehtoisia oli paljon Pyhäjärven eteläpuolella, ja esimerkiksi Kaivolan, Mynämäen ja Pöytyän reviirien muutoksista saatiin tarkkoja tietoja.

Susireviirien tiedot perustuvat suurelta osin vapaaehtoisten keräämään aineistoon. Viime kevättalvella vapaaehtoisia oli paljon Pyhäjärven eteläpuolella, ja esimerkiksi Kaivolan, Mynämäen ja Pöytyän reviirien muutoksista saatiin tarkkoja tietoja.

arkisto / Tuomo Hurme

image

Eu­ra, Sä­ky­lä, Rau­ma, Pöy­tyä | Köy­li­ö­läi­nen tut­ki­mu­sin­si­nöö­ri Ant­ti Här­kä­lä Luon­non­va­ra­kes­kuk­ses­ta to­te­aa heti al­kuun, et­tä Py­hä­jär­vi­seu­dun su­si­ti­lan­tees­sa ei ole ta­pah­tu­nut suu­ria muu­tok­sia. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen ei­len kes­ki­viik­ko­na jul­kis­ta­man kan­ta-ar­vi­on mu­kaan Py­hä­jär­ven lä­his­töl­lä on edel­leen nel­jä per­he­lau­maa, yk­si su­si­pa­ri ja yk­si re­vii­ri, jon­ka ti­lan­ne on ol­lut pa­rin vuo­den ajan epä­sel­vem­pi.

Tämä artikkeli on vain Alasatakunnan tilaajalle.

Jos olet jo tilaaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla sisään.

OLEN TILAAJA