22.3.2020 17.10
Uutiset
 

Traktori ja mopoauto kolaroivat

Mopoauto vaurioitui kolarissa pahasti.

Mopoauto vaurioitui kolarissa pahasti.

image

Eura, Kauttua | Traktori törmäsi mopoauton kylkeen Luvalahdentiellä Kauttuan Kiiskinmäessä Eurassa sunnuntaina iltapäivällä. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle kello 16.26.

Kol­mi­on ta­kaa Sär­ki­tiel­tä trak­to­rin eteen aja­nees­sa mo­po­au­tos­sa ol­lut kus­ki louk­kaan­tui on­net­to­muu­des­sa lie­väs­ti. Kum­mas­sa­kaan ajo­neu­vos­sa ei ol­lut kul­jet­ta­jan li­säk­si mui­ta mat­kus­ta­jia.

– Jos­tain syys­tä väis­tä­mis­vel­vol­li­nen mo­po­au­ton kul­jet­ta­ja ei ha­vain­noi­nut oi­ke­al­ta tu­le­vaa trak­to­ria, vaik­ka ajo­ke­li­kin oli hyvä. Kul­jet­ta­ja sel­vi­si tör­mäyk­ses­tä yl­lät­tä­vän pie­nin vam­moin sii­hen näh­den, kuin­ka pa­has­ti mo­po­au­to vau­ri­oi­tui, päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri Jari Eno ker­too.

Mo­po­au­ton kul­jet­ta­ja toi­mi­tet­tiin on­net­to­muus­pai­kal­ta en­si­a­puun.